Próbáljon ki más termékeket is érzékeny bőrre!

MIXA kozmetikumokat
a kijelölt üzletekben vásárolhat

Adatvédelmi nyilatkozat

A Honlapot a L'Oréal Magyaroszág Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28, a továbbiakban L'Oréal) üzemelteti. A L'Oréal tiszteletben tartja weboldala látogatóinak jogait, magántermészetű adatait. A weboldalon kért információk és adatok kezelése és felhasználása során a L'Oréal Magyarország a személyes adatok védelméről és a közérdekű nyilvánosságról szóló 1992.

évi LXIII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait betartva jár el. A L'Oréal által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak: A 2003. évi XLVIII. számú törvénnyel, valamint a 2005.

évi XIX. számú törvénnyel módosított a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. számú törvény.

Információ Önről

Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatnak minősül valamely természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, illetve az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Egészében véve adott a lehetőség, hogy a honlapunkon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyek igénybe vételéhez információra, bizonyos személyes adatok megadására van szükség. Ezen esetekben szeretnénk megtudni a nevét, címét, telefonszámát, és e-mail címét.

Azonban nem fogunk információt elkérni öntől, ha ön nem járul hozzá. Olyan esetekben, amikor egy promócióhoz kérünk el Öntől személyes adatokat (mint például nyereményjátékok, ahol díjakat, nyereményeket lehet nyerni), amennyiben nem adja meg nekünk ezeket az adatokat, nem fog tudni részt venni az adott promóciókban.

Az információ felhasználása

Ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt szolgáltatás teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez, piackutatáshoz és az ügyfél tájékoztatása céljára használjuk fel. Időről-időre ezeket az adatokat felhasználjuk marketinges célokra (például hogy kifejlesszünk és promótáljunk ajándék termékeket és szolgáltatásokat), és ezeket az adatokat egy gondosan kiválasztott másik céggel megoszthatjuk.

Folyamatosan fejlesztjük és egészítjük ki létező termékeinket és szolgáltatásainkat a felhasználóktól és vevőktől kapott információkból kiindulva, amelyeket később önökkel is megoszthatunk. A kötelező adatkezelési törvényeken és a mi saját Adatvédelmünkön kívül nem fogunk bármilyen információt kiadni Önről harmadik személynek.

Biztonság

A L'Oréal által őrzött magántermészetű adatokat a cég minden elvárható módszerrel véd attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek. A L'Oréal kötelezi magát, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A L'Oréal határozott lépéseket tesz annak érdekében, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A L'Oréal ügynökei vagy alvállalkozói, akiknek hozzáférése van az információkhoz, amelyeket Ön adott meg nekünk egy bizonyos termék vagy szolgáltatással kapcsolatban, kötelesek az információt titkosan kezelni, és kötelesek az információt csak a L'Oréalnak végzett tevékenységekhez felhasználni.

Amennyiben Ön információt szolgáltatott nekünk Önmagáról, és szeretne egy másolatot az információról, kijavítani, esetleg töröltetni kívánja az információt az adatbázisunkból, kérjük, írjon nekünk: L'Oréal Magyarország Kft, 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28. Határozott lépéseket fogunk tenni, hogy kijavítsuk, eljuttassuk, vagy kitöröljük az Ön információt a rendszerünkből.

A weboldalunkra való belépéssel honlapunk látogatóiról gyűjtünk ugyan automatikusan generálódó információkat: például a látogató IP-címe, domain-neve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat kizárólag analizálás szempontjából dolgozzuk fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából.

FONTOS

Köszönjük, hogy ellátogatott Honlapunkra. Kérjük, mielőtt a Honlapot használja, olvassa el a felhasználási feltételeket és a jognyilatkozatot. A Honlapot a L'Oréal Magyaroszág Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28., a továbbiakban L'Oréal) üzemelteti. A Honlap vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg weboldalainkat! Időről-időre a L'Oréal fenn tartja annak jogát, hogy a Felhasználási Feltételeket módosíthatja. Ennek tudatában, kérjük, tekintse meg a Felhasználási Feltételeket, mielőtt a Honlapot használná. Amennyiben nem ért egyet a Feltételekkel, nem használhatja a Honlapot. Időközönként a L'Oréal nyereményjátékokat vagy promóciókat futtathat a Honlapon. E célra külön jognyilatkozat és felhasználási feltételek kerülnek fel a honlapra, az eseménnyel kapcsolatos oldalra.

NINCS BIZTOSÍTÉK

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat a L'Oréal kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A L'Oréal és a L’Oréal-csoport minden tagja (továbbiakban L’Oréal) ésszerű erőfeszítéseket tesz azért, hogy a Honlap tartalma naprakész legyen, minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a L'Oréal nem garantálja a Honlapon található adatok pontosságát, precizitását és hiánytalanságát. Következésképpen semmilyen természetű garanciát nem vállal a Honlapon található információk, időpontok pontosságára, vagy az anyagok teljességére vonatkozóan. A L'Oréal elhárít magától minden, a Honlapon található adat pontatlanságából vagy rossz közléséből fakadó, valamint harmadik személy által tett, az említett adatok módosítását eredményező tevékenységből származó kárra vonatkozó felelősséget.

A HONLAPHOZ KAPCSOLÓDÓ LINKEK

A honlapon közzétett linkek a Felhasználót más partnerek honlapjaira vezethetik. A L'Oréal nem ellenőrizte, nem tekintette át azokat a honlapokat, amelyeket az övéhez kapcsoltak, sem azok tartalmát, sem az ott található információkat, és elhárít minden, az ezen honlapok tartalmából, azoknak a Felhasználó által történő használatából adódó felelősséget. Ezen honlapoknak a Felhasználó által történő használata a felhasználó egyedüli felelősségi körébe tartozik. Előfordulhat, hogy a honlapon a L'Oréaltól függetlenül módosítás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - a L'Oréal semmilyen természetű garanciát nem vállal az Ön előtt megjelenő weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan. A L'Oréal nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, melyekhez a L'Oréal weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak.

SZELLEMI TULAJDON

A Honlap egy szellemi termék, melyet a szellemi tulajdonjog véd. A Honlap, beleértve (de nem limitálva) annak tartalmára, szövegére, software, videó, zene, hang, grafika, fénykép, név, logó, illusztráció, műalkotás, védjegy, szolgáltatási jegy és más anyagokat ('Tartalom"") szerzői jog, védjegy és/vagy más tulajdonjog véd. A Tartalom magába foglalja mind a L'Oréal tulajdonában lévő, és általa irányított, vagy egy harmadik fél által birtokolt, a L'Oréal-nak engedélyezett tartalmakat. Minden különálló cikket, riportot, és bármilyen más tartalmat, amely a Honlapot alkotja, szerzői jog védheti. Ön beleegyezik, hogy a védjegy jogok vagy bármilyen más jogszabályt figyelembe véve használja a Honlapot. A honlapon elérhető védjegyeket, lógókat, információkat a L'Oréal kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően semmilyen módon és jogcímen nem használhatják. A Honlapon megjelenő védjegyek és logok, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok gyakorlása kizárólag a L'Oréalt illetik meg. A védjegyoltalom jogosultja a L'Oréal. Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a L'Oréal-t, ha bármilyen engedélyezetlen használatot vagy hozzáférést észlel a Honlapon vagy annak tartalmában, bármilyen szerzői jog, védjegy vagy más szerződésben foglalt, a felek törvényes jogait megszegi. A L'Oréal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos ezen honlaphoz bármilyen kapcsolást (linket) létrehozni. A jogellenes felhasználás a szerzői, a polgári illetve a büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhat maga után.

LETÖLTÉSI JOGOK

A L'Oréal hozzájárul ahhoz, hogy a felhasználó az információkat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára számítógépre letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé. Nem tarthat fent semmilyen jogot a Honlapra vagy annak tartalmára, a Honlapról való letöltésre a limitált felhasználói jogokon kívül, amik egységben vannak a Felhasználói Feltételekkel. Az e szekcióban felsoroltakon kívül tilos másolni, reprodukálni, átírni, szétszedni, szétküldeni, kiadni, kiállítani, előadni, módosítani, feltölteni, kreálni vagy deriválni a tartalmakat, vagy bármilyen más módon kihasználni a Honlap bármely részét.

A letöltés a L'Oréal által engedélyezett, amennyiben:

(i) Ön nem több mint egy nyomtatott verziót készít a letöltött anyagokról (ii) Ön csak saját használatra, és nem kereskedelmi célra használja az egy letöltött és/vagy nyomtatott anyagot, és (iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes védjegy jogi törvényt, és e jogi törvények által korlátozva lesz. Az említett korlátozásokon kívül Ön nem adhatja el, kínálhatja eladásra vagy terjesztheti az anyagokat és azok tartalmát semmilyen médiumon keresztül (beleértve televízión, rádiós adásban vagy computeres hálózaton). Nem tehet közzé a Honlapról semmilyen tartalmat egy másik honlap részeként, sem mint hiperhivatkozás, sem bármilyen más módon. A Honlap és az információk amiket a honlap tartalmaz nem használhatók fel adatbázishoz, azon felül a Honlap sem tárolható semmilyen adatbázisban, mint kapcsolati forrás Önnek vagy egy harmadik félnek.

ENGEDÉLYEZÉS

Amennyiben szeretne információt szerezni a L'Oréal tartalmainak felhasználái feltételeiről, vagy az Ön honlapját a Honlaphoz szeretné linkelni, az engedélyezéssel kapcsolatban szeretne érdeklődni, küldjön e-mailt a kérdéseivel a Webmesternek.

NINCS GARANCIA

Előfordulhat, hogy a honlapon a L'Oréaltól függetlenül módosítás történik, ezért - ha a törvény másként nem rendelkezik - a L'Oréal semmilyen természetű garanciát nem vállal az weboldalai pontosságára, megbízhatóságára, vagy tartalmára vonatkozóan. A L'Oréal fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségüket megszüntesse. A L'Oréal nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz. Kérjük vegye figyelembe, hogy néhány törvényszék nem engedélyezi a garancia eltörlését, ezért néhány vagy az összes előbbi feltétel Önre nem vonatkozik. A L'Oréal nem tudja biztosítani, hogy a Honlap kompatibilis az Ön komputerével, mint ahogy azt sem, hogy a Honlap és/vagy a szerver hiba, vírus és "Trojan Horses vírus" mentes. A L'Oréal nem vállal felelősséget a hibákért vagy károkért, amelyeket ezek a vírusok okoznak. A L'Oréal nem vállal felelősséget harmadik fél által feltöltött tartalmakért. A L'Oréal szintén nem vállal felelősséget az Internet szolgáltatás, vagy a komputeres eszközök működéséért, melyeket a Honlap megtekintésére használ. A Feltételek nem befolyásolják az Ön jogait mint vásárló.

LIMITÁLT FELELŐSSÉG

Ön tisztában van azzal, hogy a Honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a Honlappal, vagy annak tartalmával, az egyedüli megoldás a Honlap használatának befejezése. Csaláson, testi bántalmazáson, vagy halál esetén kívül, amely a L'Oréal hibájából adódik, a L'Oréal nem vonható felelősségre sem Ön, sem egy harmadik személy által, semmilyen direkt, különleges, indirekt következmény, esetleges károkért, bevétel kiesésért, vagy bármilyen más kárért, akár szerződésben, garanciában, sérelem (gondatlanság) esetén, még abban az esetben sem, ha L'Oréal tudott annak lehetőségéről. A jogi törvények néhány esetben nem engedélyezik a felelősség limitálását a következményben vagy esetleges károkban, ezért ez a limitálás vagy kizárás Önre lehet, hogy nem vonatkozik.

HELYI JOGSZABÁLYOK

A Honlap nem irányul olyan személyekre, akiknek bármilyen jogi megfontolás miatt a Honlap működtetésének használata tiltott. Akiknek a Honlap látogatása tiltva van jogi szempontból, azok nem látogathatják a Honlapot. A L'Oréal nem állítja, hogy a Honlap, vagy annak tartalma a helyi jogi törvények által elfogadott lenne minden hatáskörben. Azok a látogatók, akik figyelmen kívül hagyják a helyi törvényeket, saját felelősségükre használhatják a Honlapot, és ők vonhatóak felelősségre. Kérdés esetén kérjen jogi tanácsadást.

KÁRTALANÍTÁS

Ön beleegyezik abba, hogy kártalanítja, megvédi és ártatlannak tekinti a L'Oréalt, alkalmazottait, képviselőit és partnerit mindennemű igénnyel, tettel, követeléssel, bármilyen másfajta eljárással szemben, amelyet a L'Oréallal, annak alkalmazottaival, képviselőivel és partnereivel szemben egy harmadik fél támaszt, feltéve, hogy a szóban forgó igény, tett, követelés, vagy bármilyen másfajta eljárás a L'Oréállal, annak alkalmazottaival, képviselőivel és partnereivel szembeni eljárás az alábbiakon alapul vagy azzal kapcsolatos: i. A Honlap Ön általi használata
ii. Felhasználói jogok Ön általi szabálysértése
iii. Egy állítás miszerint Ön a Honlap használatával
a. megszegi egy harmadik személy bármilyen szellemi tulajdonjogát, vagy bármilyen adatvédelmi jogot, vagy nyilvánosság vagy
b. rágalmazás, sértés, vagy bármilyen módon károk vagy testi bántalmak okozása egy harmadik személynek
iv. Ön által engedélyezetlen a Honlapra történő bármilyen hozzáadás, törlés, változtatás, vagy:
v. bármilyen jogi törvénysértés az anyagok reprezentálásában.

A Feltételek e részében a Honlap használati jogosultságában kitér az Ön által használt számítógép használatára a Honlap megtekintéséhez egy harmadik személy által. Ön beleegyezik abba, hogy megfizeti a L'Oréalnak, annak alkalmazottainak, képviselőinek és ügynökeinek azon költségét, kárát és kiadását (ideértve a jogi költségeket), amely bármelyikükkel szemben felmerül, vagy amelyet bármelyikük elszenved bármilyen harmadik féltől származó állítás, per, tevékenység vagy eljárás kapcsán vagy következményeként.

BEVÉGZÉS

A L’Oréal megszüntetheti ezeket a feltételeket, bármilyen indok nélkül. Amennyiben a L’Oréal szünteti be ezeket a feltételeke, küldeni fog Önnek egy e-mailt az Ön által megadott e-mail címre, amit Önnek egy órán belül meg kell kapnia a beszüntetést követően. A beszüntetés ekkortól lép érvénybe. Azonban az Ön feladata lesz jelezni nekünk, ha bármilyen változást észlel az e-mail címében. Az Ön által végzett megszüntetéshez küldjön egy e-mailt a webmester címre. A megszüntetési folyamatban Ön megsemmisít minden olyan tartalmat és anyagot, amit a Honlapról kapott.

VÁLTOZÁSOK A HONLAPON

Ön elfogadja, hogy a L'Oréal fenntartja a jogot, hogy a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, vagy átírja, továbbá elérhetőségeit megszüntesse. A L'Oréal nem garantálja, illetve nem nyújt biztosítékot arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés permanens vagy hibamentes lesz.

JOGFELADÁS

A L'Oréal valamely ezen feltételekből származó kötelezettség megszegése kapcsán gyakorolt jogfeladása nem jelent jogfeladást bármely más kötelezettség megszegése kapcsán is, továbbá a L'Oréal jogorvoslat gyakorlásának részleges vagy teljes elmulasztása nem jelenti az adott vagy más jogorvoslat gyakorlására vonatkozó jogáról való lemondást.

HATÁSKÖR ÉS KORMÁNYZÓ JOG

A Feltételek a Magyar jog hatáskörébe tartoznak, amelyben a felek alárendelik magukat a magyar jogi törvényeknek.